Undercover Boss เมื่อเจ้านายปลอมตัว

Featured Image
Share Button

ผมชอบดูรายการทีวีรายการนึง ไม่ได้เป็นแฟนประจำ แต่ถ้าเผลอเจอก็จะนั่งดูทันที (รีดผ้าไปด้วย) รายการนั้นคือ Undercover Boss หรือภาษาไทยคือ เจ้านายปลอมตัว

Share Button