ปี 2013 คาดการณ์จะมีผู้ใช้ Facebook ใน US ถึง 50% ของประชากรทั้งหมด

วันนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับ 2 Social media แห่งยุคนี้นั่นคือ Facebook และ Twitter มาให้ได้เสพย์กันครับ เป็นข้อมูลจำนวนผู้ใช้งานทั้ง 2 อย่างนี้ในอเมริกา รวมไปถึงการคาดการณ์จำนวนผู้ใช้ในปีนี้และอีก 2 ปีข้างหน้าว่าจะมีผู้ใช้งานไปถึงเท่าไหร่แล้ว

จากปีที่ผ่านมา 2010 มีผู้ใช้งาน Facebook ใน US กว่า 115 ล้านคน ซึ่งคิดเป็น 52% จากผู้ใช้ Internet ทั้งหมดในอเมริกา และมีมากกว่า 1 ใน 3 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเมื่อปี 2009 กว่า 10% และทาง emarketer ได้ทำการวิเคราะห์ในอีก 3 ปีข้างหน้า รวมถึงปีนี้ ว่าจะมีจำนวนการใช้งานเพิ่มขึ้นไปอีก สามารถดูข้อมูลได้ในตาราง

จากตารางจะเห็นได้ว่า ปีนี้ 2011 จะมีผู้ใช้ Facebook มากถึง 132.5 ล้านคน และเพิ่มขึ้นถึง 150 ล้านคนในปี 2013 ซึ่งจะกลายเป็นว่า เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรใน US จะมีหรือเล่น Facebook

และที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งคือ ตั้งแต่ปี 2011 หากถามคนที่เล่น Social Network แล้ว จะเจอคนเล่น Facebook 9 ใน 10 คนเลยทีเดียว!

ข้ามมาฝั่ง Twitter บ้าง เดี๋ยวจะน้อยใจไป

ในฝั่ง Twitter นั้นก็มีการเพิ่มขึ้นแต่จะไม่มากเท่า Facebook ซึ่งในปี 2011 จะมีผู้ใช้งานสูงขึ้นถึงหลัก 20 ล้านคน จากในปี 2009 และ 2010 มีประมาณ 10 กว่าล้านคนเท่านั้น ซึ่งหากเทียบอัตราส่วนผู้ใช้งานกับ Facebook แล้ว จะคิดอัตราส่วน Twitter : Facebook ประมาณ 1 : 7

หากมาดูการคาดการณ์ปีนี้และปี 2012, 2013 แล้วจะเห็นว่าจำนวนผู้ใช้ Social Network จะเป็นอัตราส่วนที่กลับกัน คือ จะเจอคนเล่น Twitter ที่เป็นผู้ใหญ่ 2 คน ใน 10 คน และผู้ใช้อินเตอร์เนตทั้งหมด จะมีเพียงแค่ 10% กว่าๆเท่านั้นที่จะใช้ Twitter ด้วย

จากทั้ง 2 Social network ก็ยังสรุปได้ว่า Facebook จะยังคงครองใจคนใช้งานคนอเมริกา ซึ่งเป็นไปได้อยู่แล้วว่าอีกไม่กี่ปี ครึ่งหนึ่งของคน US จะมี Facebook แต่ Twitter ก็คงเพิ่มไปตาม trend แต่คงไม่มาก เว้นแต่จะมีอะไรบูมขึ้นมาอีก

แต่…

สำหรับข้อมูลผู้ใช้ในปัจจุบันสำหรับ Facebook บนโลกใบนี้จากเวป socialbaker นั้นเท่ากับจำนวนที่ทาง emarketer คาดการณ์ในปี 2013 ไปแล้ว!

ผู้ใช้งานทั่วโลก มีถึง 640 ล้านคน ใน US ตอนนี้มีไปถึง 152 ล้านคน

ส่วนในไทยตอนนี้มีอยู่ประมาณ 8,500,000 คนแล้ว

ส่วน Twitter ผู้ใช้งานทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 75 ล้านคน

สำหรับผู้ใช้ในไทยนั้น ไม่สามารถระบุได้อย่างแน่นอน แต่น่าจะมี twitter user ของคนไทยเกินล้านคนแล้ว แต่ใช้งานจริงๆอยู่ที่ประมาณ 3 แสนคนต่อวันโดยเฉลี่ย (ข้อมูลจาก thaitrend)

ที่มา: emarketer.com, socialbaker.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.