ฉลอง 5 ขวบ twitter(นับจาก tweet แรก)ด้วยข้อมูลน่าสนใจ

Share Button

เมื่อ 5 ปีที่แล้วในช่วงอาทิตย์ที่ 3 ของมีนาคม มีกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆ ได้เริ่มลงมือทำต้นแบบ(Prototype) ของบริการๆ หนึ่ง ซึ่งมีชื่อเสียงมากๆในปัจจุบัน ที่เรารู้จักกันดีในชื่อ Twitter

และเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2006 Jack Dorsey ปัจจุบันเป็นผู้ก่อตั้งร่วมของ Twitter (ชื่อใน Twitter ว่า @jack) ได้ทำการ Tweet ข้อความแรกสั้นๆขึ้นมาว่า “inviting coworkers”

ที่มาจาก Link นี้ Jack’s first Tweet

…แต่ Twitter นั้นได้เริ่มให้บริการใช้งานกับคนทั่วไปจริงๆ เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2006 (ที่มาจาก Twitter wikipedia)

และจนถึงปัจจุบันนี้ ทุกๆ อย่างได้เปลี่ยนไปด้วยทิศทางการเติบโตที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่ง Twitter ก็มีการเติบโตอย่างนั้นเช่นกัน

นี่คือตัวเลขบางส่วนที่เกิดขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาครับ…

#tweets – เกี่ยวกับข้อความ Tweet

 • 3 ปี 2 เดือน 1 วัน – คือระยะเวลาที่เราจะดูข้อความ Tweet ตั้งแต่ Tweet แรก จนถึง Tweet ที่พันล้าน
 • 1 สัปดาห์ – คือระยะเวลาที่ผู้ใช้งานทั้งหมดจะ Tweet ทั้งหมด 1 พันล้าน Tweet (1,000,000,000)
 • 50 ล้าน – คือจำนวนข้อความ Tweet ที่ถูก Tweet ต่อวันโดยเฉลี่ย ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา
 • 140 ล้าน – คือจำนวนข้อความ Tweet ที่ถูก Tweet ต่อวันโดยเฉลี่ย ของเดือนที่แล้ว (กุมภาพันธ์ 2011)
 • 177 ล้าน – คือจำนวนข้อความ Tweet ที่ถูก Tweet เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2011
 • 456 Tweet ต่อวินาที (Tweet per second:TPS) – คืออัตราข้อความ Tweet ณ วันที่ Michael Jackson เสียชีวิต เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2009
 • 6,939 – คืออัตราการ Tweet ต่อวินาที ซึ่งเกิดขึ้นเพียง 4 วินาที ในช่วงหลังเที่ยงคืนของคืนวันปีใหม่ที่ญี่ปุ่น


#accounts – จำนวนผู้ใช้งาน

 • 572,000 – คือจำนวน User ใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2011
 • 460,000 – คือจำนวนเฉลี่ยในการสร้าง User ใหม่ต่อวัน ของเดือนที่ผ่านมา (กุมภาพันธ์ 2011)
 • 182% – คือจำนวนของผู้ใช้โทรศัพท์ที่เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา 2010


#employees – จำนวนพนักงานของ Twitter

 • 8, 29, 130, 350, 400 – คือจำนวนพนักงานในเดือนมกราคมของปี 2008, 2009, 2010, 2011 และปัจจุบัน (วันที่ 14 มีนาคม 2011)

ที่มา: twitter blog

Share Button