The Foursquare Time Machine ย้อนเวลาดูว่าเราเคย Check-in ที่ไหนบ้าง

foursquare-logo

โคตรเจ้าพ่อ Location-Based ก็ต้องยกให้โฟแฟ หรือ Foursquare ที่ไม่ว่าไปที่ไหนหากเราอยากให้โลกรู้ว่าอยู่ที่ไหน ก็แค่ Check-in ให้โลกรู้ และตอนนี้ทาง Foursquare ได้ออกของเล่นมาใหม่ล่าสุดบนหน้าเว็บ โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่าง Foursquare และ Samsung Galaxy S4 ในการทำหน้าเว็บที่ชื่อว่า The Foursquare Time Machine โดยเป็นหน้าเว็บที่เอาไว้ดูว่าเราเคย Check-in ที่ไหนบ้างตลอดการใช้งาน Foursquare

การใช้งานก็ง่ายๆ ครับ เข้าไปที่ https://foursquare.com/timemachine จากนั้นก็ login ด้วยบัญชีของเราเข้าไป

ในหน้าจอจะถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ คือ

  • ส่วนการแสดงข้อมูลด้านซ้าย
  • เมนูที่อยู่ตรงกลาง
  • แผนที่
  • ปฏิทินเวลา

เมนูตรงกลางคือเมนูหลักในการใช้งาน ถูกแบ่งออกมาเป็น 3 หัวข้อคือ

My History

ตัวเว็บไซต์ก็จะเริ่มดึงข้อมูลทั้งหมดที่เราเคยเชคอินตั้งแต่ที่แรกมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน โดยจะมีการแยกประเภทของสถานที่, วันที่เชคทั้งหมด และอื่นๆ ให้เราดูไปด้วย ส่วนการแสดงผล จะแสดงออกมาในรูปแบบเส้นทางที่ลากแต่ละสถานที่ ซึ่งเราสามารถที่จะปล่อยให้มันทำงานอัตโนมัติ หรือจะดูแต่ละสถานที่ได้ ด้วยการคลิกแผงควบคุมด้านล่างของหน้าจอ

foursquaretimemachine

foursquaretimemachine2

foursquaretimemachine3

ข้อมูลเหล่านี้รวมทุกที่จริงๆ แม้จะบินไปต่างประเทศ หากคุณ Check-in มันก็จะขึ้นมาให้เห็นครับ

The Next Big Things

เป็นการเดาสถานที่จากข้อมูล Check-in ของเราทั้งหมด โดยเลือกมา 12 สถานที่ที่เราน่าจะไปครับ

foursquaretimemachine4

Share my Stats

และที่ผมชอบที่สุดคือ มันสามารถสร้างออกมาเป็น Infographic ออกมาให้เสร็จสรรพและสวยงาม โดยให้เราคลิกที่ Share My Stat โดยเราสามารถส่งต่อไปใน Facebook และ Twitter ได้ครับ หรือจะ Save ออกมาเป็นไฟล์อย่างที่ผมทำด้านล่าง

foursquare-the-next-big-thing

อย่าลืมไปลองใช้งานกันดูนะครับ https://foursquare.com/timemachine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.