คาดการณ์ปริมาณข้อมูล Internet ปี 2015 จะเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า

หากจะหาสิ่งอื่นนอกจากปัจจัยที่ 4 ในการใช้ชีวิตและการทำงานในตอนนี้คงหนีไม่พ้นปัจจัยที่ 5 อย่าง Internet และนับวันการเข้าถึงข้อมูลอินเตอร์เนตของคนทั่วโลกก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร, การติดต่อ และอุปกรณ์รองรับอย่างโทรศัพท์มือถือ, Tablet Computer แถมด้วย Internet TV เป็นตัวล่าสุด สิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นก็ความเร็วในการใช้งานเร็วขึ้นเรื่อยๆ และปริมาณข้อมูลที่แปรผันไปตามสิ่งแรก… Infographic ที่ผมเจอนี้ เป็นการบอกเกี่ยวกับปริมาณข้อมูลการใช้งาน Internet ซึ่งคาดการณ์ถึงปี 2015 ว่าชาวโลกจะใช้ข้อมูลกันเท่าไหร่ (ถ้าโลกยังไม่แตกนะครับ) Global Internet usage by 2015

charathbank

June 12, 2011