[PR news] Joomla! Day 2011 – รวมพลคนใช้จูมล่าในประเทศไทย

ขออนุญาตแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์งานสำหรับนักพัฒนาที่สนใจให้ทราบครับ ^^ ในเดือนตุลาคม กำลังจะมีงานที่รวมพลคนใช้งานและนักพัฒนา Open Source ตัวหนึ่งชื่อว่า Joomla! ซึ่งเป็นระบบการจัดการเนื้อหาบนเวปไซต์ หรือ CMS:Content Management System ที่มีคนใช้งานมากที่สุดตัวหนึ่งในโลก และที่สำคัญงานจัดขึ้นในประเทศไทยซะด้วย นั่นคืองาน Joomla! Day 2011    

charathbank

August 23, 2011