[infographic] ฝึกฝนวิธีเพิ่มความเร็วในการอ่านด้วยตัวเอง

นานแล้วที่ไม่ได้ post infographic ที่น่าสนใจจะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ วันนี้เจอ IFG ตัวนี้โคตรน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อหนอนหนังสือมากๆ ครับ นั่นคือ “วิธีฝึกการอ่านเร็วด้วยตัวเอง”

charathbank

April 7, 2011