Small Win ชัยชนะเล็กๆ ที่ทำให้หัวใจนุ่มฟู

พอพูดถึงคำว่า “ชัยชนะ” เราจะรู้สึกฮึกเหิม หัวใจเต้นระรัว พร้อมกับความยินดีปรีดาจากผู้คนมากหน้าหลายตา แต่ชัยชนะมันก็มาคู่กันกับคู่คำตรงกันข้าม นั่นคือ แพ้ พ่ายแพ้ ล้มเหลว ซึ่งความรู้สึกก็ตรงข้ามกันกับการได้ชัยชนะ

charathbank

May 12, 2021