Year In Review 2023 ของข้าพเจ้าด้วย Soundtrack of my life

ทุกสิ้นปีจะได้เห็นได้อ่านเพื่อนพ้องน้องพี่ใน Facebook เขียนร่ายยาวบ้างสั้นบ้างเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองเจอ ซึ่งตัวเองก็เขียนเหมือนกันแหละ 555 แต่หลังๆ มาความยาวในการเขียนบน Facebook ก็สั้นลงซึ่งก็แปรผันตามความขี้เกียจโพสต์ซึ่งปีนี้ตัวเองโพสต์ลงบน Facebook น้อยลงกว่าเดิมเช่นกัน เพราะเริ่มไม่อยากให้ใครรู้เรื่องที่ไม่จำเป็นมากขึ้นแต่ไม่ถึงกับตั้ง Only Me

charathbank

December 31, 2023