[app iOS] แปลภาษาทั่วโลกง่ายๆ ด้วย Google Translate

เวลาเราไปเมืองนอก ปัญหาสุดแสนจะ Classic ที่จะเกิดขึ้นกับคนที่ไปประเทศนั้นๆ (เช่นผม) นั่นคือภาษา ลำพังแค่ภาษาอังกฤษที่อ่อนด๋อยแล้ว หากไปประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก อาทิ จีน ฝรั่งเศส เราคงได้กล้ามแขนกล้ามมือในการใช้มือในการอธิบายเป็นแน่ๆ แถมอาจได้กินอะไรแปลกๆจากการสั่งด้วยภาษามือ (เปิปพิศดารไปซะอย่างนั้น) วันนี้มี App ของค่ายอากู๋ Google บน iOS มาแนะนำครับ เป็น App ที่จะช่วยแปลภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนๆ ก็สามารถแปลได้สบายๆ นั่นคือ Google Translate

charathbank

February 10, 2011