Undercover Boss เมื่อเจ้านายปลอมตัว

ผมชอบดูรายการทีวีรายการนึง ไม่ได้เป็นแฟนประจำ แต่ถ้าเผลอเจอก็จะนั่งดูทันที (รีดผ้าไปด้วย) รายการนั้นคือ Undercover Boss หรือภาษาไทยคือ เจ้านายปลอมตัว

charathbank

August 14, 2017