9 คำถามกับความหงุ่ยของ BTS และ กทม.

ไหนๆ ก็เขียนหนังสือกับเฮีย @kafaak เรื่อง The new iPad ในสไตล์ถาม-ตอบทดสอบไปแล้ว *ฝากอุดหนุนด้วยนะครับ ^_^* รอบนี้ขอเขียนแบบนี้บ้างในสไตล์นี้ในท้องเรื่อง ความหงุ่ยขององค์กรบัตรตื่นตูม ตูม ตูม…มะดาเล่ตูม (ไม่ใช่หล่ะ)

charathbank

May 4, 2012